Το Νοσοκομείο δέχεται περιστατικά καθημερινά από τις 08:00 μέχρι τις 14:00,
εκτός Σαββατοκύριακου.