• +30 213 2023400
  • Το Νοσοκομείο δέχεται περιστατικά καθημερινές 08:00 - 14:00

Τηλέφωνο

+30 213 2023400

Email

g.eggrafwn@spiliopoulio.gov.gr

Διεύθυνση

Δημ. Σούτσου 21, Αθήνα 115 21

Πιστοποιητικό Υγείας

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (αρ. Πρωτ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.35797(ΦΕΚ 1199 τ.Β΄/11-04-2012 και ΑΔΑ Β4ΩΝΘ-14Ι), τα βιβλιάρια υγείας εργαζομένων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος καταργούνται και αντ’ αυτών εκδίδονται Πιστοποιητικά Υγείας από γιατρούς του Δημόσιου τομέα.

Σημείωση: Τα ατομικά βιβλιάρια υγείας τα οποία έχουν ήδη εκδοθεί, ισχύουν μέχρι και την ημερομηνία λήξης τους.

Προκειμένου να εκδοθεί πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χρειάζονται οι παρακάτω εξετάσεις:

  1. Ακτινογραφία θώρακος, με γνωμάτευση και φωτογραφία.
  2. Για χειριστές τροφίμων απαιτείται επιπλέον Καλλιέργεια και Παρασιτολογική εξέταση κοπράνων.
  3. Κλινική εξέταση στο Παθολογικό Εξωτερικό Ιατρείο μας κατόπιν προσκομίσεως εισιτηρίου από τη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων και τα αποτελέσματα όλων των παραπάνω εξετάσεων.

 

Επίσης, για την έκδοση του Πιστοποιητικού Υγείας χρειάζονται:

1) α. Για τους Έλληνες πολίτες (Αστυνομική ταυτότητα, Διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο που να πιστοποιεί την ταυτότητα),
β. Για τους αλλοδαπούς
 (Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής ή επίσημο έγγραφο, που να πιστοποιεί ότι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν δικαίωμα να εργασθούν).

2) Μία (1) φωτογραφία.

Το πιστοποιητικό παραλαμβάνεται από το Παθολογικό Εξωτερικό Ιατρείο

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεσθε στα τηλέφωνα: 213 202 3400 και 213 202 3417.