• +30 213 2023400
  • Το Νοσοκομείο δέχεται περιστατικά καθημερινές 08:00 - 14:00

Τηλέφωνο

+30 213 2023400

Email

g.eggrafwn@spiliopoulio.gov.gr

Διεύθυνση

Δημ. Σούτσου 21, Αθήνα 115 21

Ενημέρωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 11/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ -ΤΟΝΕΡ (CPV 30192110-5) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ( CPV 30125000-1)

Συνοπτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια: μελανιών-τόνερ CPV(30192110-5) και λοιπών αναλωσίμων για εκτυπωτές – φωτοαντιγραφικές συσκευές του Νοσοκομείου (CPV 30125000-1) για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών ακόμη. Προϋπολογισμού δαπάνης για την προμήθεια μελανιών-τόνερ CPV(30192110-5ποσού 5.645,16 ευρώ (δηλ 7.000,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%) για ένα (1) έτος και σε περίπτωση χρήσης του δικαιώματος εξάμηνης παράτασης με την ανάλογη δαπάνη ποσού 2.822,58 ευρώ (δηλ 3.500,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%), (ΚΑΕ 1261) και για την προμήθεια λοιπών αναλωσίμων για εκτυπωτές – φωτοαντιγραφικές συσκευές του Νοσοκομείου (CPV 30125000-1) ποσού 806,46 ευρώ (δηλ 1.000,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%) για ένα (1) έτος και σε περίπτωση χρήσης του δικαιώματος εξάμηνης παράτασης με την ανάλογη δαπάνη ποσού 403,23 ευρώ (δηλ 500,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%) (ΚΑΕ 1439).

Για τη Διακήρυξη εδώ

Για το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε ηλεκτρονική μορφή (.doc) εδώ