• +30 213 2023400
  • Το Νοσοκομείο δέχεται περιστατικά καθημερινές 08:00 - 14:00

Τηλέφωνο

+30 213 2023400

Email

g.eggrafwn@spiliopoulio.gov.gr

Διεύθυνση

Δημ. Σούτσου 21, Αθήνα 115 21

Ενημέρωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 10/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Διαφόρων Τροφίμων» (ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (CPV 15500000-3), ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (CPV 15411110-6), ΜΗ ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ (CPV 15851100-9), ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ (CPV 15540000-5, ΚΑΤΕΨ/ΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ(CPV 15331170-9), ΚΑΤΕΨ/ΝΑ ΨΑΡΙΑ (CPV 15221000-3), ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ(CPV 15112100-7), ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ(CPV 15119000-5), ΦΡΟΥΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (CPV 15300000-1), ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (CPV 15800000-6)) για τις ανάγκες του Νοσοκομείου με κριτήριο κατακύρωσης

α) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσης του για την προμήθεια ελαιόλαδου, οπωρολαχανικών, νωπών πουλερικών και κρεάτων, κατεψυγμένων ψαριών και λαχανικών,

β)τη χαμηλότερη σταθερή τιμή πώλησης για την προμήθεια των γαλακτοκομικών, μη-μαγειρεμένων ζυμαρικών, τυροκομικών, διάφορων προϊόντων διατροφής (πλην ελαιόλαδου),

προϋπολογισμού δαπάνης  36.220,00 συμπερ. ΦΠΑ 13% ή 24% και τη δυνατότητα προαίρεσης 10% δηλ 3.622,00 συμπερ. ΦΠΑ 13% ή 24% για ένα (1) έτος, και σε περίπτωση χρήσης της εξάμηνης παράτασης 18.110,00 συμπερ. ΦΠΑ 13% ή 24% (συνολικά 57.952,00 συμπερ. ΦΠΑ 13% ή 24%)

Για τη Διακήρυξη εδώ

Για το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε ηλεκτρονική μορφή (.doc) εδώ