• +30 213 2023400
  • Το Νοσοκομείο δέχεται περιστατικά καθημερινές 08:00 - 14:00

Τηλέφωνο

+30 213 2023400

Email

g.eggrafwn@spiliopoulio.gov.gr

Διεύθυνση

Δημ. Σούτσου 21, Αθήνα 115 21

Ενημέρωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (1.900 κίτρινοι σάκοι με 1.900 boxes και 500 κόκκινοι σάκοι με 500 boxes), για τις ανάγκες του Νοσοκομείου (CPV44613800-8) κατόπιν συλλογής προσφορών μέσω ανάρτησης στη Διαύγεια με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για ένα (1) χρόνο με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών ακόμη, και προϋπολογισμό δαπάνης 3.300,00 συμπ. ΦΠΑ 24%.

Για την Πρόσκληση εδώ

Υποβολή προσφορών έως  17-11-2018 και ώρα 11:00.