• +30 213 2023400
  • Το Νοσοκομείο δέχεται περιστατικά καθημερινές 08:00 - 14:00

Τηλέφωνο

+30 213 2023400

Email

g.eggrafwn@spiliopoulio.gov.gr

Διεύθυνση

Δημ. Σούτσου 21, Αθήνα 115 21

Ενημέρωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕΝΤΟΝΙΑ (CPV 39512100-5) & ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ (CPV 39512500-9) ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για ένα (1) έτος και προϋπολογισμό δαπάνης 3.800,00 ευρώ πλέον. φπα 24% και 700,00 ευρώ πλέον φπα 24% αντίστοιχα.

Για την πρόσκληση εδώ

Υποβολή προσφορών έως 02-05-2018 και ώρα 15:30