• +30 213 2023400
  • Το Νοσοκομείο δέχεται περιστατικά καθημερινές 08:00 - 14:00

Τηλέφωνο

+30 213 2023400

Email

g.eggrafwn@spiliopoulio.gov.gr

Διεύθυνση

Δημ. Σούτσου 21, Αθήνα 115 21

Ενημέρωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΥΦ 2022 Ψ3Τ74690ΩΛ-ΞΘΗ 22PROC011537273

Πρόσκληση για την προμήθεια προϊόντων άρτου του Νοσοκομείου ενός έτους με δικαίωμα προαίρεσης για παράταση έως ένα (1) επιπλέον έτος (CPV 15811000-6).

Για την πρόσκληση δείτε εδώ.