• +30 213 2023400
  • Το Νοσοκομείο δέχεται περιστατικά καθημερινές 08:00 - 14:00

Τηλέφωνο

+30 213 2023400

Email

g.eggrafwn@spiliopoulio.gov.gr

Διεύθυνση

Δημ. Σούτσου 21, Αθήνα 115 21

Ενημέρωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 Ψ5234690ΩΛ-Ρ0Θ 24PROC014945010

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης, εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος Γενικής-Αναλυτικής Λογιστικής Κοστολόγησης και σύνταξης οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος 2023 σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. και το Π.Δ. 146/2003 και δυνατότητα ετήσιας παράτασης για το οικονομικό έτος 2024 (CPV 79211100-7).

Δείτε την πρόσκληση   εδώ.