• +30 213 2023400
  • Το Νοσοκομείο δέχεται περιστατικά καθημερινές 08:00 - 14:00

Τηλέφωνο

+30 213 2023400

Email

g.eggrafwn@spiliopoulio.gov.gr

Διεύθυνση

Δημ. Σούτσου 21, Αθήνα 115 21

Ενημέρωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμός: 2, 16-05-2011

Το Σπηλιοπούλειο Νοσοκομείο «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ»

Προκηρύσσει

Πρόχειρο διαγωνισμό για την «Ανάδειξη προμηθευτή ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου για ένα (1) χρόνο», με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.000,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 23%, σε βάρος του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ύστερα από προθεσμία τριάντα (30) ημερών τουλάχιστον, από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της παρούσας διακήρυξης στον ημερήσιο τύπο.

Ολόκληρη η διακήρυξη εδώ