• +30 213 2023400
  • Το Νοσοκομείο δέχεται περιστατικά καθημερινές 08:00 - 14:00

Τηλέφωνο

+30 213 2023400

Email

g.eggrafwn@spiliopoulio.gov.gr

Διεύθυνση

Δημ. Σούτσου 21, Αθήνα 115 21

Ενημέρωση

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ORACLE 6ΠΔ54690ΩΛ-0ΙΖ 22PROC011815693

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανανέωση τεχνικής υποστήριξης βάσης δεδομένων Oracle για ένα (1) έτος λόγω λήξης

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ CS 2022 ΩΝ6Ε4690ΩΛ-0ΛΜ 22PROC011820320

Πρόσκληση για την ανάδειξη αναδόχου της τεχνικής υποστήριξης και
παροχή υπηρεσιών των εφαρμογών λογισμικού των Διοικητικο-Οικονομικών
Υπηρεσιών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του
Νοσοκομείου για το έτος 2022 (CPV: 72261000-2)

Δείτε την πρόσκληση   εδώ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή τεχνικών εργασιών σε χώρους του Νοσοκομείου (CPV: 45215140-0).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή τεχνικών εργασιών σε χώρους του Νοσοκομείου (CPV: 45215140-0).

Δείτε την πρόσκληση εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΗΛ. ΥΠ. 2022

Δημοσίευση πρόσκλησης για συλλογή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του δικτύου των ηλεκτρονικών υπολογιστών του Νοσοκομείου CPV 72120000-2.

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΑΚΟΥΣ 9ΔΑΑ4690ΩΛ-ΚΑΙ 22PROC011614390

Πρόσκληση για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια του είδους 1 «Σάκοι βιοδιασπώμενοι απορριμμάτων χρώματος μαύρου, άριστης ποιότητας, μεγάλης αντοχής, διαστάσεων 50Χ50 περίπου» (Αναλώσιμα Υλικά τροφοδοσίας CPV 39222000-4).

Για να δείτε τη διευκρίνιση πατήστε εδώ

 

Μισθώσεις - Εκμισθώσεις ακινήτων / διακήρυξη αριθμός 2/2022

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 1-3 Τ.Μ. 67,18 ΣΤΟΝ 6ο ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ εδώ

Διευκρίνιση για τη Διακήρυξη Τροφίμων

Διευκρινίσεις σχετικά με τη Διακήρυξη 2/2022 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων.

Για να δείτε τη διευκρίνιση πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΥΦ 2022 Ψ3Τ74690ΩΛ-ΞΘΗ 22PROC011537273

Πρόσκληση για την προμήθεια προϊόντων άρτου του Νοσοκομείου ενός έτους με δικαίωμα προαίρεσης για παράταση έως ένα (1) επιπλέον έτος (CPV 15811000-6).

Για την πρόσκληση δείτε εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 2/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 2/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ (CPV 15500000-3), ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ (CPV 15411110-6) ΜΗ ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΩΝ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ (CPV 15851100-9), ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ (CPV 15540000-5), ΚΑΤΕΨ/ΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ (CPV 15221000-3), ΝΩΠΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ (CPV 15112100-7), ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ (CPV 15119000-5), ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (CPV 15300000-1), ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (CPV 15800000-6) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ), Προϋπολογισθείσα δαπάνη 58.807,00 πλέον ΦΠΑ 13% ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ ΕΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ

Για τη διακήρυξη δείτε εδώ

Πρόσκληση για συλλογή προσφορών για την προμήθεια καρέκλας αιμοληψίας , σκαμπό εργαστηρίων, καρέκλας μικροσκοπίου, φορείων, κομοδίνων, υποποδίων

Πρόσκληση για συλλογή προσφορών για την προμήθεια (1) καρέκλας αιμοληψίας (CPV: 39113000-7), (2) σκαμπό εργαστηρίων (CPV:39113000-7), (1) καρέκλας μικροσκοπίου (CPV: 39113000-7), (2) φορείων (CPV:33192160-1), (30) κομοδίνων (CPV:39143123-4), (3) υποποδίων (CPV:39113700-4), (21) κάδων μολυσματικών αποβλήτων (CPV: 44613800-8) για τις ανάγκες της Παθολογικής Κλινικής, των Εξωτερικών Ιατρείων και των Εργαστηρίων του Νοσοκομείου.

Για την πρόσκληση δείτε εδώ.