• +30 213 2023400
  • Το Νοσοκομείο δέχεται περιστατικά καθημερινές 08:00 - 14:00

Στο Π.Ν.Α. Σπηλιοπούλειο έχει οριστεί Υ.Π.Π.Α., σύμφωνα με τον Ν. 4990/2022 «Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου»(ΦΕΚ Α’ 210), η υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού- Λογιστικού Νταβαντζή Ειρήνη. Δείτε το αρχείο της απόφασης εδώ.
 
Οι αναφορές μπορούν να υποβληθούν ανώνυμα ή επώνυμα:
 
Εγγράφως
Με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση  ntavantzi.e@spiliopoulio.gov.gr
- Αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά στη Δ/νση: Δημητρίου Σούτσου 21, τ.κ. 11521, Αθήνα
- Συμπλήρωση και αποστολή της Φόρμας Αναφοράς Συμβάντος.
 
 
Προφορικά
Στην τηλεφωνική γραμμή 2132023426 (Δευτέρα με Παρασκευή 07.00-15.00).
 
 
Όλες οι αναφορές αντιμετωπίζονται με εμπιστευτικότητα και ασφάλεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στο α. 10 του ν. 4990/2022