• +30 213 2023400
  • Το Νοσοκομείο δέχεται περιστατικά καθημερινές 08:00 - 14:00

Τηλέφωνο

+30 213 2023400

Email

g.eggrafwn@spiliopoulio.gov.gr

Διεύθυνση

Δημ. Σούτσου 21, Αθήνα 115 21

Ενημέρωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 4/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΘΕΤΗΣ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CLASS II ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV: 38434540-3)

Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια και την τοποθέτηση ενός θαλάμου κάθετης νηματικής ροής βιολογικής ασφάλειας CLASS II στο μικροβιολογικό εργαστήριο του Νοσοκομείου (CPV: 38434540-3), προϋπολογισμού δαπάνης 6.700,00 δηλ 8.308,00 συμπ. ΦΠΑ 24% σε βάρος του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου (ΚΑΕ 9749α) έτους 2021.

Για τη Διακήρυξη εδώ

Για το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε ηλεκτρονική μορφή (.doc) εδώ