• +30 213 2023400
  • Το Νοσοκομείο δέχεται περιστατικά καθημερινές 08:00 - 14:00

Τηλέφωνο

+30 213 2023400

Email

g.eggrafwn@spiliopoulio.gov.gr

Διεύθυνση

Δημ. Σούτσου 21, Αθήνα 115 21

Ενημέρωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ) του Νοσοκομείου (CPV 79212100-4)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ) (CPV 79212100-4) για το 2ο εξάμηνο του 2019 και ολόκληρο το έτος 2020, κατόπιν συλλογής προσφορών μέσω ανάρτησης στη Διαύγεια, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 4.500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%  δηλ  5.580,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%.

Πιο αναλυτικά 1500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (1.860,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ) για το 2ο εξάμηνο του 2019 και 3.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (3.720,00 ευρώ συμπ ΦΠΑ) για το έτος 2020.

Για την Πρόσκληση εδώ

Υποβολή προσφορών έως  24-06-2019 και ώρα 03:00 μ.μ

Άνοιγμα προσφορών 25-06-2019 και ώρα 11:00 π.μ.