• +30 213 2023400
  • Το Νοσοκομείο δέχεται περιστατικά καθημερινές 08:00 - 14:00

Τηλέφωνο

+30 213 2023400

Email

g.eggrafwn@spiliopoulio.gov.gr

Διεύθυνση

Δημ. Σούτσου 21, Αθήνα 115 21

Ενημέρωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3/2018

Πρόσκληση για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και πλαστικών μιας χρήσης CPV:19520000-7, χαρτικών CPV:33760000-5, απορρυπαντικών CPV:39831200-8 και απορρυπαντικών πλυντηρίου CPV:39831210-1, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με συλλογή προσφορών κατόπιν ανάρτησης στη Διαύγεια, για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, για ένα (1) χρόνο με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών ακόμη.

Για την Πρόσκληση εδώ

Υποβολή προσφορών έως  30-07-2018 και ώρα 15:00