• +30 213 2023400
  • Το Νοσοκομείο δέχεται περιστατικά καθημερινές 08:00 - 14:00

Τηλέφωνο

+30 213 2023400

Email

g.eggrafwn@spiliopoulio.gov.gr

Διεύθυνση

Δημ. Σούτσου 21, Αθήνα 115 21

Ενημέρωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 11/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ CPV 30213300-8

Επαναληπτικός διαγωνισμός  απευθείας ανάθεσης με συλλογή προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια: δέκα (10) τερματικών σταθμών και περιφερειακών για τις ανάγκες του Παθολογικού Νοσοκομείου Αθηνών ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ¨Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ¨, προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Για τη Διακήρυξη εδώ

Για το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε ηλεκτρονική μορφή (.doc) εδώ