• +30 213 2023400
  • Το Νοσοκομείο δέχεται περιστατικά καθημερινές 08:00 - 14:00

Τηλέφωνο

+30 213 2023400

Email

g.eggrafwn@spiliopoulio.gov.gr

Διεύθυνση

Δημ. Σούτσου 21, Αθήνα 115 21

Ενημέρωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 2/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 2/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ (CPV 15500000-3), ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ (CPV 15411110-6) ΜΗ ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΩΝ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ (CPV 15851100-9), ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ (CPV 15540000-5), ΚΑΤΕΨ/ΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ (CPV 15221000-3), ΝΩΠΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ (CPV 15112100-7), ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ (CPV 15119000-5), ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (CPV 15300000-1), ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (CPV 15800000-6) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ), Προϋπολογισθείσα δαπάνη 58.807,00 πλέον ΦΠΑ 13% ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ ΕΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ

Για τη διακήρυξη δείτε εδώ