• +30 213 2023400
  • Το Νοσοκομείο δέχεται περιστατικά καθημερινές 08:00 - 14:00

Τηλέφωνο

+30 213 2023400

Email

g.eggrafwn@spiliopoulio.gov.gr

Διεύθυνση

Δημ. Σούτσου 21, Αθήνα 115 21

Ενημέρωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΗΛ. ΥΠ. 2022

Δημοσίευση πρόσκλησης για συλλογή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του δικτύου των ηλεκτρονικών υπολογιστών του Νοσοκομείου CPV 72120000-2.

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ