• +30 213 2023400
  • Το Νοσοκομείο δέχεται περιστατικά καθημερινές 08:00 - 14:00

Τηλέφωνο

+30 213 2023400

Email

g.eggrafwn@spiliopoulio.gov.gr

Διεύθυνση

Δημ. Σούτσου 21, Αθήνα 115 21

Ενημέρωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ CS 2022 ΩΝ6Ε4690ΩΛ-0ΛΜ 22PROC011820320

Πρόσκληση για την ανάδειξη αναδόχου της τεχνικής υποστήριξης και
παροχή υπηρεσιών των εφαρμογών λογισμικού των Διοικητικο-Οικονομικών
Υπηρεσιών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του
Νοσοκομείου για το έτος 2022 (CPV: 72261000-2)

Δείτε την πρόσκληση   εδώ