• +30 213 2023400
  • Το Νοσοκομείο δέχεται περιστατικά καθημερινές 08:00 - 14:00

Τηλέφωνο

+30 213 2023400

Email

g.eggrafwn@spiliopoulio.gov.gr

Διεύθυνση

Δημ. Σούτσου 21, Αθήνα 115 21

Ενημέρωση

Πρόσκληση ανάδειξης αναδόχου για τη Διασύνδεση του Πληροφοριακού Συστήματος Εργαστηρίων του Νοσοκομείου με το Ψηφιακό Αποθετήριο της ΗΔΙΚΑ (CPV 72200000-7). ΠΡΟΣ: Computer Solutions Α.Β.Ε.Ε.

Δείτε την πρόσκληση  εδώ.