• +30 213 2023400
  • Το Νοσοκομείο δέχεται περιστατικά καθημερινές 08:00 - 14:00

Τηλέφωνο

+30 213 2023400

Email

g.eggrafwn@spiliopoulio.gov.gr

Διεύθυνση

Δημ. Σούτσου 21, Αθήνα 115 21

Ενημέρωση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ανάρτηση στη Διαύγεια, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου για την ανάθεση εργασιών συντήρησης του κήπου του περιβάλλοντος χώρου και των φυτών εσωτερικού χώρου του Νοσοκομείου για ένα (1) έτος με δυνατότητα

Δείτε την πρόσκληση  εδώ.