• +30 213 2023400
  • Το Νοσοκομείο δέχεται περιστατικά καθημερινές 08:00 - 14:00

Τηλέφωνο

+30 213 2023400

Email

g.eggrafwn@spiliopoulio.gov.gr

Διεύθυνση

Δημ. Σούτσου 21, Αθήνα 115 21

Ενημέρωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμός: 10, 13-07-2011

Το Σπηλιοπούλειο Νοσοκομείο «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ»,  Προκηρύσσει Πρόχειρο Επαναληπτικό διαγωνισμό για την «Ανάδειξη προμηθευτή ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου για ένα (1) χρόνο», με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.000,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 23%, σε βάρος του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.

Ολόκληρη η διακήρυξη εδώ