• +30 213 2023400
  • Το Νοσοκομείο δέχεται περιστατικά καθημερινές 08:00 - 14:00

Τηλέφωνο

+30 213 2023400

Email

g.eggrafwn@spiliopoulio.gov.gr

Διεύθυνση

Δημ. Σούτσου 21, Αθήνα 115 21

Ενημέρωση

Μετάθεση του χρόνου ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 145362,1 λόγω μη λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

Για τη σχετική απόφαση δείτε εδώ.