• +30 213 2023400
  • Το Νοσοκομείο δέχεται περιστατικά καθημερινές 08:00 - 14:00

Τηλέφωνο

+30 213 2023400

Email

g.eggrafwn@spiliopoulio.gov.gr

Διεύθυνση

Δημ. Σούτσου 21, Αθήνα 115 21

Διακηρύξεις - Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΡΩΜΟΓΟΝΑ Ψ8ΩΧ4690ΩΛ-0ΙΣ 23PROC011995262

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη λήψη προσφορών για την προμήθεια 1.120 τεστ πάνελ για τον προσδιορισμό της MIC του αντιβιοτικού Colistin και 260 τρυβλία χρωμογόνα sabouraud για ταυτοποίηση της Candida auris για τις ανάγκες Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου

Δείτε την πρόσκληση  εδώ

Διακύρυξη Φύλαξης 2023 signed 23PROC011970091

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Αριθμ. 1/2023
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ),

Δείτε τη διακύρηξη εδώ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛ. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 2022 6Ο8Υ4690ΩΛ-ΖΨΚ 22PROC011932947

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τυροκομικών προϊόντων του Νοσοκομείου ενός έτους με δικαίωμα προαίρεσης για παράταση έως ένα (1) επιπλέον έτος (CPV 15540000-5).

Δείτε την πρόσκληση εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τεχνική Υποστήριξη λογισμικού εφαρμογών Διαχείρισης Ασθενούς 61ΑΦ4690ΩΛ-Ν53 22PROC011812536

Πρόσκληση για την ετήσια συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του λογισμικού
εφαρμογών Διαχείρισης Ασθενή και Ιατρονοσηλευτικού συστήματος του
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Νοσοκομείου για το έτος 2023 (CPV:
72261000-2).

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ORACLE 6ΠΔ54690ΩΛ-0ΙΖ 22PROC011815693

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανανέωση τεχνικής υποστήριξης βάσης δεδομένων Oracle για ένα (1) έτος λόγω λήξης

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ CS 2022 ΩΝ6Ε4690ΩΛ-0ΛΜ 22PROC011820320

Πρόσκληση για την ανάδειξη αναδόχου της τεχνικής υποστήριξης και
παροχή υπηρεσιών των εφαρμογών λογισμικού των Διοικητικο-Οικονομικών
Υπηρεσιών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του
Νοσοκομείου για το έτος 2022 (CPV: 72261000-2)

Δείτε την πρόσκληση   εδώ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή τεχνικών εργασιών σε χώρους του Νοσοκομείου (CPV: 45215140-0).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή τεχνικών εργασιών σε χώρους του Νοσοκομείου (CPV: 45215140-0).

Δείτε την πρόσκληση εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΗΛ. ΥΠ. 2022

Δημοσίευση πρόσκλησης για συλλογή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του δικτύου των ηλεκτρονικών υπολογιστών του Νοσοκομείου CPV 72120000-2.

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΑΚΟΥΣ 9ΔΑΑ4690ΩΛ-ΚΑΙ 22PROC011614390

Πρόσκληση για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια του είδους 1 «Σάκοι βιοδιασπώμενοι απορριμμάτων χρώματος μαύρου, άριστης ποιότητας, μεγάλης αντοχής, διαστάσεων 50Χ50 περίπου» (Αναλώσιμα Υλικά τροφοδοσίας CPV 39222000-4).

Για να δείτε τη διευκρίνιση πατήστε εδώ

 

Διευκρίνιση για τη Διακήρυξη Τροφίμων

Διευκρινίσεις σχετικά με τη Διακήρυξη 2/2022 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων.

Για να δείτε τη διευκρίνιση πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΥΦ 2022 Ψ3Τ74690ΩΛ-ΞΘΗ 22PROC011537273

Πρόσκληση για την προμήθεια προϊόντων άρτου του Νοσοκομείου ενός έτους με δικαίωμα προαίρεσης για παράταση έως ένα (1) επιπλέον έτος (CPV 15811000-6).

Για την πρόσκληση δείτε εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 2/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 2/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ (CPV 15500000-3), ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ (CPV 15411110-6) ΜΗ ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΩΝ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ (CPV 15851100-9), ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ (CPV 15540000-5), ΚΑΤΕΨ/ΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ (CPV 15221000-3), ΝΩΠΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ (CPV 15112100-7), ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ (CPV 15119000-5), ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (CPV 15300000-1), ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (CPV 15800000-6) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ), Προϋπολογισθείσα δαπάνη 58.807,00 πλέον ΦΠΑ 13% ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ ΕΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ

Για τη διακήρυξη δείτε εδώ