• +30 213 2023400
  • Το Νοσοκομείο δέχεται περιστατικά καθημερινές 08:00 - 14:00

Τηλέφωνο

+30 213 2023400

Email

g.eggrafwn@spiliopoulio.gov.gr

Διεύθυνση

Δημ. Σούτσου 21, Αθήνα 115 21

Λοιμώξεις

Ο Νοσηλευτής Επιτήρησης Λοιμώξεων ( Ν.Ε.Λ.) υπάγεται οργανικά στη Νοσηλευτική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Τα καθήκοντα του Ν.Ε.Λ. ορίζονται από την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (Ε.Ν.Λ.).

ΣΚΟΠΟΣ

• Η επιτήρηση, συλλογή και καταγραφή δεδομένων των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων.
• Η συνεργασία με τα αρμόδια όργανα για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων καθώς και τη δήλωση λοιμωδών νοσημάτων που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Νοσηλευτής λοιμώξεων: Χαρίλαος Βασιλάτος ΤΕ Νοσηλευτικής
Αναπληρωματικό μέλος: Ερατώ Μπουρδουκλή ΤΕ Νοσηλευτικής

Τηλ.: 213 2023 445 - 213 2023 415