• +30 213 2023400
  • Το Νοσοκομείο δέχεται περιστατικά καθημερινές 08:00 - 14:00

Τηλέφωνο

+30 213 2023400

Email

g.eggrafwn@spiliopoulio.gov.gr

Διεύθυνση

Δημ. Σούτσου 21, Αθήνα 115 21

Ενημέρωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμός: 6, 15-06-2011

Το Σπηλιοπούλειο Νοσοκομείο «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ»

Προκηρύσσει

Πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια «Απορρυπαντικών και ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Νοσοκομείου για ένα (1) χρόνο», με δυνατότητα παράτασης έξι (6) ακόμα μηνών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 12.000,00 ευρώ συμπερ. του Φ.Π.Α. 23%, σε βάρος του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.

Ολόκληρη η διακήρυξη εδώ