• +30 213 2023400
  • Το Νοσοκομείο δέχεται περιστατικά καθημερινές 08:00 - 14:00

Τηλέφωνο

+30 213 2023400

Email

g.eggrafwn@spiliopoulio.gov.gr

Διεύθυνση

Δημ. Σούτσου 21, Αθήνα 115 21

Ενημέρωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 10 /2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ α) Καταγραφικού πίεσης NIBP (holter) & προγράμματος Ανάλυσης (CPV: 33123210-3), β) Καταγραφικού & Λογισμικού Ανάλυσης holter Ρυθμού & Η/Υ (CPV: 33123210-3) γ) Διφασικού Απινιδωτή με Μonitor Paddles (CPV: 33182100

Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια: i) Καταγραφικού πίεσης NIBP (holter). & προγράμματος Ανάλυσης (holter) προϋπολογισμού δαπάνης 2000,00 ευρώ δηλ. 2.480,00 ευρώ συμπ ΦΠΑ 24% (CPV: 33123210-3), ii) Καταγραφικού & Λογισμικού Ανάλυσης holter Ρυθμού & Η/Υ προϋπολογισμού δαπάνης 3.900,00 ευρώ δηλ 4.836,00 ευρώ συμπ ΦΠΑ 24% (CPV:33123210-3) iii) Διφασικού Απινιδωτή με Μonitor Paddles προϋπολογισμού δαπάνης 5.500,00 ευρώ δηλ 6.820,00 ευρώ συμπ ΦΠΑ 24% (CPV: 33182100-0) για τις ανάγκες  του Παθολογικού Νοσοκομείου Αθηνών ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ¨Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ¨ (ΚΑΕ 7131α α) έτους 2021.

Για τη Διακήρυξη εδώ.

Για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) εδώ.

(αποθηκεύετε με δεξί κλικ τον κώδικα,  στη συνέχεια στη σελ  https://espdint.eprocurement.gov.gr   επιλέγετε την  Επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενου ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ και μετά την Τηλεφόρτωση εγγράφου επιλέγοντας αυτό που έχετε αποθηκεύσει.)