• +30 213 2023400
  • Το Νοσοκομείο δέχεται περιστατικά καθημερινές 08:00 - 14:00

Τηλέφωνο

+30 213 2023400

Email

g.eggrafwn@spiliopoulio.gov.gr

Διεύθυνση

Δημ. Σούτσου 21, Αθήνα 115 21

Ενημέρωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΥΦ 2022 Ψ3Τ74690ΩΛ-ΞΘΗ 22PROC011537273

Πρόσκληση για την προμήθεια προϊόντων άρτου του Νοσοκομείου ενός έτους με δικαίωμα προαίρεσης για παράταση έως ένα (1) επιπλέον έτος (CPV 15811000-6).

Για την πρόσκληση δείτε εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 2/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 2/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ (CPV 15500000-3), ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ (CPV 15411110-6) ΜΗ ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΩΝ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ (CPV 15851100-9), ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ (CPV 15540000-5), ΚΑΤΕΨ/ΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ (CPV 15221000-3), ΝΩΠΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ (CPV 15112100-7), ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ (CPV 15119000-5), ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (CPV 15300000-1), ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (CPV 15800000-6) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ), Προϋπολογισθείσα δαπάνη 58.807,00 πλέον ΦΠΑ 13% ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ ΕΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ

Για τη διακήρυξη δείτε εδώ

Πρόσκληση για συλλογή προσφορών για την προμήθεια καρέκλας αιμοληψίας , σκαμπό εργαστηρίων, καρέκλας μικροσκοπίου, φορείων, κομοδίνων, υποποδίων

Πρόσκληση για συλλογή προσφορών για την προμήθεια (1) καρέκλας αιμοληψίας (CPV: 39113000-7), (2) σκαμπό εργαστηρίων (CPV:39113000-7), (1) καρέκλας μικροσκοπίου (CPV: 39113000-7), (2) φορείων (CPV:33192160-1), (30) κομοδίνων (CPV:39143123-4), (3) υποποδίων (CPV:39113700-4), (21) κάδων μολυσματικών αποβλήτων (CPV: 44613800-8) για τις ανάγκες της Παθολογικής Κλινικής, των Εξωτερικών Ιατρείων και των Εργαστηρίων του Νοσοκομείου.

Για την πρόσκληση δείτε εδώ.

Μισθώσεις - Εκμισθώσεις ακινήτων / διακήρυξη αριθμός 1/2022

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 1-3 Τ.Μ. 67,18 ΣΤΟΝ 6ο ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ εδώ